O nas

Kilka słów o nas...  

  

  

 Przedszkole Publiczne Nr 16 w Bydgoszczy

 

 

Przedszkole Nr 16 powstało w 1954 roku w dzielnicy Osiedle Leśne i niezmiennie funkcjonuje  jako publiczna placówka oświatowo-wychowawcza do dnia dzisiejszego. IMG_1674_1_1.JPGZlokalizowane jest w dwukondygnacyjnym budynku z pięcioma salami zabaw. Wszystkie sale są przestronne, funkcjonalne, słoneczne, kolorowe, zapewniające dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki. Wyposażenie sal sprzyja osiąganiu celów kształcenia i wychowania.

 

Obok budynku roztacza się duży plac zabaw zagospodarowany w różnorodne gatunki drzew i krzewów, wyposażany w zestawy sportowego sprzętu ekologicznego.  
IMG_1677_1_1.JPG

 

Dzięki temu, że budynek Naszego Przedszkola otoczony jest blokami mieszkalnymi na obrzeżu miasta oraz położony jest w pobliżu kompleksu leśnego,  zapewnia on dogodną i bezpieczną  realizację  zadań  statutowych, sprzyja realizacji treści prozdrowotnych i działań z zakresu ekologii.

    

Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. IMG_1780_1_1.JPG

 

 

 

•    Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 16.30 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący - Miasto Bydgoszcz.


•    Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (samodzielne w zakresie samoobsługi, zgłaszające podstawowe potrzeby fizjologiczne).


•    Przedszkole liczy 5 oddziałów. O przydziale do oddziału decyduje: wiek, potrzeby emocjonalno-rozwojowe dziecka, zainteresowania, zdolności

 

•    Do każdego oddziału uczęszcza 25 dzieci. 

   

Dyrektorem przedszkola jest mgr Elżbieta Sergot, legitymująca się wykształceniem pedagogicznym o specjalności wychowanie przedszkolne z nauczaniem początkowym, studiami podyplomowymi z zakresu edukacji przedszkolnej i terapii dziecka oraz organizacji i zarządzania oświatą. 

 

IMG_070_1.JPG

Nasze wesołe Przedszkole Nr 16 otrzymało szereg dyplomów i wyróżnień przez wiele lat swojego istnienia. W zakładce "Nasze osiągnięcia" możecie zobaczyć część z tych, które zdobyliśmy w ostatnich latach.