2016-2017 Prace plastyczne - Prace plastyczne - Łabędż czarnodzioby


22.10.2016

Rok przedszkolny 2016/2017:   "Łabędż czarnodzioby"

 
 emilia krawczyk gr. iii.jpg
Emilia Krawczyk Gr. III
 
 
 
justyna witkowska gr. iii.jpg 
Justyna Witkowska Gr. III
 
 
 
nadia Łaszkiewicz gr. iv 1.jpg 
Nadia Łaszkiewicz Gr. IV 1
 
 
 
nadia Łaszkiewicz gr. iv 2.jpg 
Nadia Łaszkiewicz Gr. IV 2
 
 
 
zuzanna hauzińska gr. iii.jpg 
Zuzanna Hauzińska Gr. III